Oferta archiwalna

Technik budowlany

Oferta archiwalna

Oferta archiwalna.

Dane kontaktowe niedostępne.

umowa o pracę


technik budowlany Chorzów, majster Chorzów

 • Nadzorowanie stanu technicznego budynków, instalacji i urządzeń technicznych.
 • Nadzór nad realizacją usług eksploatacyjnych i remontowych wykonywanych
  na nieruchomościach przez firmy zewnętrzne.
 • Bieżący monitoring nieruchomości pod kątem stanu technicznego i prac koniecznych
  do wykonania.
 • Zlecanie
  prac z zakresu bieżącej obsługi i konserwacji nieruchomości.
  Sporządzanie dokumentacji związanej z bieżącą realizacją zadań.
 • Nadzór nad terminowym wykonaniem przeglądów technicznych, gromadzenie dokumentacji, prowadzenie książki obiektu budowlanego.
 • Odbiór techniczny prac remontowo-budowlanych wynikających z umów najmu i zawartych porozumień, weryfikacja kosztów, nakładów.
 • Obsługa klienta w zakresie zgłaszanych usterek i awarii.
 • Weryfikacja protokołów z przeglądów technicznych oraz nadzór nad realizacją zaleceń pokontrolnych.
 • Ewidencjonowanie oraz natychmiastowe zlecanie do wykonania prac związanych
  z zagrożeniami (przekazanie sprawy do pogotowia technicznego / wykonawcy).
 • Bieżący monitoring stanu nieruchomości w zakresie zgodności z przepisami ochrony ppoż. oraz ochrony środowiska.
 • Wykonywanie czynności przewidzianych w ustawie Prawo budowlane w przypadku zaistnienia katastrofy budowlanej.


Wymagania

Wykształcenie średnie kierunkowe w branży budowlanej lub pokrewnej.
Minimum roczne doświadczenie w branży budowlanej lub pokrewnej.
Bardzo dobra znajomość przepisów prawa budowlanego.
Dobra organizacja pracy własnej.
Umiejętność kosztorysowania – znajomość programu Norma.
Wykształcenie wyższe techniczne /budownictwo/.
Znajomość przepisów dot. prowadzenia robót budowlanych w obiektach zabytkowych.


Oferujemy

Zatrudnienie w ramach umowy o pracę.
Pracę w firmie o ustabilizowanej pozycji na rynku.
Udział w ciekawych projektach.
Dofinansowanie do wypoczynku oraz do aktywności kulturalnej w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.


Klauzule informacyjne

Aplikuj

Ważne do: 2020.02.01, wyświetleń: 752

nr ogłoszenia: 1122